NewsKanada--Egy ország, két nemzet?                                                    (Magyar Krónika, 2006. december 1., 1-2. oldal.)

Ádám Christopher            

Stephen Harper, Kanada konzervatív kormányfõje megtette azt, amire idáig nem volt példa az ország történelmében. November 27-én, egy sötét, esõs éjszakán, Kanada csendes fõvárosában elfogadtatta a kanadai parlamentben 266 igennel és összesen 16 ellenszavazattal kormányának elõterjesztését, mely elismeri a québeci nemzet létezését. Az ellenzéki liberálisok többsége, a szeparatista Québeci Blokk és a szocialista Új Demokrata Párt képviselõi mind támogatták a kormány javaslatát, mely ugyan nem  ad semmilyen új alkotmányos jogot a 7,5 milliós Québec tartománynak, de mégis jelentõs horderejû abban a társadalomban, mely az 1995-ben rendezett népszavazáson néhány ezer szavazat hiján, majdnem leszakadt Kanadától. Nyilvánvaló, hogy reálpolitikai és stratégiai megfontolások mozgatják a miniszterelnököt. Harper bizonyára azt is felfogta, hogy  tûzzel játszik, amikor elõhozza ezt a kényes nemzeti kérdést, melynek szerencsétlen kezelése nemcsak hogy elsodorhatja kisebbségi kormányát, de akár Kanada egységét is veszélyeztetheti. 

A québeci kérdés heves indulatokat vált ki a kanadaiakból és ennek ékes bizonyitéka Michael Chong, a kormányközi ügyekért felelõs miniszter váratlan lemondása néhány órával az ominózus parlamenti szavazás elõtt. Chong azzal érvelt, hogy nem tudja támogatni kormányának elõterjesztését, mivel a "Québeci lakosság nemzetként való elismerése egyenlõ az etnikai nacionalizmus elismerésével.  Lojális vagyok pártomhoz
és pártom  vezetõjéhez, de  elsõszámû lojalitásomat országom élvezi." Chong szavaival minden bizonnyal a kanadai lakosság jelentõs része egyetért és a parlamentben nem õ az egyetlen, aki ellenzi a kormány és valamennyi ellenzéki párt által támogatott inditványt. Gerard Kennedy, a Liberális Párt e hétvégén rendezésre kerülõ tisztújitó kongresszusának pártelnöki jelöltje is tiltakozik az inditvány ellen. Tiltakozása azonban hiábavaló,  mivel a többi esélyes jelölt és a liberális képviselõk jelentõs része támogatja a kormány indítványát.

Chong lemondása kinos lesz Harper számára, de a miniszterelnök valószinûleg azzal számol, hogy a kiesés ellenére döntése stratégiailag helyes volt. A kanadai parlament mindenképpen szembe találta volna magát a nemzeti kérdéssel, hiszen az 54 képviselõvel rendelkezõ Québeci Blokk vezetõje, Gilles Duceppe, néhány hete már jelezte, hogy indítványt terjeszt elõ, mely elismerné, hogy Québec tartomány egy nemzetet képez. Duceppe a kanadai politikai elit egyik legtapasztaltabb politikusa és felismerte, hogy inditványa idõzített bimbával egyenértékû, mely, amikor robban,  darabokra töri szét mind a konzervatívok mind  a liberálisok esélyét Québecben a következõ parlamenti választáson. A francia tartományban összesen 10 képviselõvel rendelkezõ konzervatívok nem alakíthatnak többségi kormányt a 2007-ben esedékes választáson mandátumaik számának növelése nélkül. A liberálisok pedig így is alig tudnak nyerni Québecben, a multikulturális, montreáli választókerületeken kivül. Ezért Harper  szívességet tett a Konzervativ Párt québeci szárnyának, de még inkább  ritka gesztussal szolgált a Liberális Pártnak, mely óriási politikai botrány elé nézett volna hétvégi tisztújitó kongresszusán, ahol az ország egységét hirdetõ föderalisták csaptak volna össze a nemzeti elismerést követelõ québeci liberálisokkal.

Elsõ látásra, Harper manõverei akár a zsenialitás határát súrolják. Múlt héten a parlament folyosóin áldogáló riporterek alig figyeltek fel arra, hogy a parlament plenáris ülése elõtt, a miniszterelnök és Bill Graham, a Liberális Párt ideiglenes vezetõje egy mellékfolyosón beszélgetett. Néhány percre rá, Stephen Harper felállt a parlamentben és a liberális képviselõk álló ovációjára bejelentette, hogy kormánya elismeri, hogy a québeci nép egy nemzetet alkot az egységes Kanadán belül. "Alkotnak-e a québeciek egy nemzetet? A válasz: igen. Alkotnak-e a québeciek független nemzetet? A válasz: nem, és örökre ez marad"--mondta nyomatékkal Harper miniszterelnök. A Québeci Blokk frakciója semmit sem tudott az ellenük irányuló konzervativ-liberális összefogásról és Duceppe ingerültsége látható volt elvörösödõ arcán és, amikor késöbb az újságiróknak beismerte, hogy teljesen meglepte Harper lépése.

A québeci szeparatisták egyik percrõl a másikra rendkivül kinos helyzetbe kerültek, hiszen Harper indítványa nemsak hogy meghatározta Kanada oszthatatlanságát, de a Blokk elõterjesztésével ellentétben nem a québeci tartományt, hanem csupán a tartomány francia többségû lakosságát ismerte el nemzetként. A szeparatisták számára így mindenképpen vesztes helyzet állt elõ. Ha az inditvány ellen szavaznak keresztülhúzzák saját politikai jövõjüket, hiszen mindenképpen szürreális állapot lenne, ha éppen a Québeci Blokk utasitja el a québeci nemzet létezését elismerõ indítványt. Ha pedig megszavazzák a konzervativ elõterjesztést, akkor kénytelenek egyetérteni azzal is, hogy a québeci nemzet az egységes Kanadán belül létezik. Az obligát hõbörgés és felháborodás után, Duceppe pártja egységesen megszavazta Harper inditványát.

Az ügyes stratégiai húzás ellenére, a konzervatív miniszterelnök  jelentõs problémával találja majd magát szembe. Az indítvány nem ad választ arra, hogy pontosan ki is tartozik a "québeci nemzethez?" A bevándorlók, azok gyermekei és a tartomány több mint 700 ezres angol kisebbsége soha sem azonosult a québeci identítással, mely történetesen szinte kizárólag a francia, fehér és (nominálisan) katolikus lakosságot foglalta magába. A legújabb felmérés pedig azt mutatja, hogy a québeci lakosság 35 százaléka nem kiván egy "québeci nemzethez" tartozni. A veszély éppen az amire Michael Chong, Gerard Kennedy és számos elemzõ is figyelmeztet, hogy  az etnikai alapú nacionalizmus feltámad. Ez pedig nem alaptalan riogatás, legalábbis mindazok számára akik nyílt diszkriminációt kénytelenek elszenvedni abban a tartományban ahol fekete festékkel kell eltüntetni angol szavakat utcatáblákon, ahol törvény tiltja az angol használatát közterületeken és ahol bevándorlók gyermekei és a kanadai-franciák nem járhatnak angol nyelvû általános iskolákba. Továbbá azok számára sem tünhet alaptalan veszélynek az etnikai alapú nacionalizmus, akik emlékeznek Jacques Parizeau, Québec egykori szeparatista kormányfõjének szavaira az 1995-ös népszavazás éjszakáján: "Nagyon akartam nyerni. Olyan közel voltunk egy ország létesitéséhez (...) Igaz, hogy veszítettünk, de tulajdonképpen miért? A válasz: a pénz és az etnikai szavazat miatt."

Volt kanadai kormányfõk, mint például a konzervatív Brian Mulroney, a liberális Pierre Trudeau és Jean Chrétien már tudták, hogy milyen veszélyekkel járhat a québeci nemzeti kérdés feltárása. Politikailag Stephen Harper ügyes stratégának bizonyult. Kérdéses azonban, hogy ezzel együtt milyen szellemeket engedett ki még a palackból.