News

50 éves a montreáli Szent Erzsébet Nõegyesület

Ádám Christopher

Nem minden vasárnap forduló elõ az, hogy megtelik a montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség 600 férõhelyes temploma. De éppen ez történt 2006 november 19-én, amikor a Szent Erzsébet Nõegyesületünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az ünnepi szentmisén jelen volt Mgr. Pierre Parent püspöki helynök, Csókay Károly atya és Deák Ferenc atya, az egyházközség plébánosa. Csókay atya (aki a kilencvenes években visszakerült Magyarországra) a nõegyesület meghívására utazott vissza Montreálba.

A szentmisén Csókay atya beszélt a Szent Erzsébet nõegyesület 50 éves mûködésérõl és különösen hangsúlyozta, hogy az egyesület tagjai és önkéntesei mindig kúlcsfontosságú szerepet játszottak az egyházközség életében. A katolikus közösség egykori plébánosa például megemlítette, hogy az egylet asszonyai sokszor még éjfél útán is dolgoztak a templom konyháján, hogy elkészüljön a vasárnapi ünnepi ebéd. Ezen kivül, nagyrészt az 1957-ben alakult egyletnek köszönhetõ, hogy az egyházközség törleszteni tudta az új templom építésekor keletkezett adósságát és 1978-ban eltudta égetni az adósságlevelt. Az 1990-es évek folyamán a Szent Erzsébet Nõegylet több tízezer dollárral járult hozzá a templomban szükséges különbözõ felújításokhoz.

A nõegylet szintén nagy szerepet vállalt a szegények és rászorulók megsegítésén. Karácsonykor szeretetcsomagokat állítanak össze és támogatják a magyarországi Szent Erzsébet árvaházat is. A szentmisén mécsesek gyújtásával emlékeztek meg a Szent Erzsébet Nõegylet elhunyt tagjaira. Az elsõ gyertját a nõegylet elnöke, Répási Erzsébet gyújtotta. Ezt követõen az egyesület tagjai egyenként gyújtották az oltár mellett lévõ gyertjákat. A szentmisét gazdagította a kórus gyönyörû énekei. A misét a Boldogasszony Anyák, Magyarország egykori himnuszának éneklésével zárták. Ezt követõen a jubileumi ünnepség a templom dísztermében folytatódott, ahol az ebéd mellett hangulatos zenével is várták a vendégeket.

A Szent Erzsébet Nõegyesület teljes elismerést érdemel, hiszen évtizedek óta tartó tevékenységük mindenki számára érthetõvé teszi az önkéntes, közösségi munka fontosságát és azt, hogy valamennyiünk feladata, hogy adott közösségünkben, vagy lakóhelyünkön mi is áldozzunk szabadidõnkbõl és járuljunk hozzá a civil társadalom felépítéséhez és fenntartásához.

Magyar Krónika. 2006. december 1.. 3. oldal (Nyomtatott változat)