News
A Vimy Ridge-i csata 90-ik évfordulóját ünnepelték

Ádám Christopher

1917. április 9-én több mint 27 ezer kanadai katona szállt harcba a német ellenséggel a franciaországi Vimy-ben, az I. Világháború egyik legfontosabb csatájában. A kanadaiak, akik együtt harcoltak a britekkel, megtették azt amit kevesen hittek lehetségesnek-három nap alatt visszaszerezték a területet a németektõl. A gyõzelemnek óriási ára volt! Összesen 3,600 kanadai katona esett el és 7,104-en sebesültek meg a harcban. A visszaemlékezések szerint, amikor az egyik franciaországi katona tudomást szerzett a gyõzelemrõl, alig akarta elhinni és társainak azt mondta, hogy "ez lehetetlen." Amikor megtudta, hogy a kanadaiak szerezték vissza a területet már kevésbé csodálkozott. "A kanadaiak voltak? Akkor már lehetséges."

A franciaországi katonának tulajdonított mondatból is látszik, hogy a Vimy Ridge-i csata misztikus szintre emelkedett Kanada nemzeti történelmében. Számos történész szerint ekkor született meg a kanadai nemzet, ugyanis ezt megelõzõen a kanadai katonák többnyire brit emigránsoknak számítottak  A harc alatt kialakult egy sorsközösség a kanadaiak között-a fronton harcoló katonák és az otthon maradt rokonok és barátok között is. Az I. Világháború-mely során több mint 60 ezer kanadai esett el-és különösen a Vimy Ridge-i csata, megerõsítette a kanadai identitást.

Vimy Ridge nemzetépítõ szerepére Stephen Harper miniszterelnök is utalt, aki II. Erzsébet királynõvel együtt képviselte Kanadát a 2007 április 9-én-Húsvét hétfõjén-rendezett franciaországi megemlékezésen. "Minden nemzetnek van születés-története. Az I. Világháború és a Vimy Ridge-i csata Kanada központi története. (...) Ma, itt Franciaországban messze vagyunk otthonunktól, de nincs a világon még egy olyan hely, ahol ennyire erõsen érezhetnénk kanadai identitásunkat. Érezzük körülöttünk mindenhol õseinket. Ha becsukjuk szemünket, látjuk õket sötét zöld egyenruhájukban, fegyvereikkel, a határozottan kanadai sisakkal. (...) Fölöttünk régi, vörös lobogónk lebeg a szellõben"-mondta Harper.  

A kanadai haderõk akkori vezetõi már tudták, hogy milyen fontos mérföldkõ Vimy Ridge Kanada történelmében. Amikor a kanadai Alexander Ross dandártábornok katonai szemlét tartott Vimy mezõin azt mondta, hogy e látvány olyan volt mintha egész Kanada, az  atlanti óceántól a csendesig-együtt sorakozott volna fel." Való igaz, hogy a csatában Kanada kilenc tartománya és Newfoundland is  képviselve volt. Ross szerint ez felért egy "nemzet születésével."

Harper miniszterelnök után II. Erzsébet királynõ is beszélt, akit a megemlékezés alkalmából "Kanada királynõjeként" konferáltak be. Férje, Philip herceg pedig  kanadai katonai egyenruhát öltött magára. A királynõ is említést tett Vimy fontos szerepére Kanada történelmében és egyben megszemlélte  a megemlékezésen felsorakozott többszáz kanadai katonát. A rendezvényt imával zárta két kanadai lelkipásztor. Az ima elõször a Cree Elsõ Nemzet nyelvén hangzott el, aztán angolul és franciául.

___________________________________________________________________
Magyar Krónika, 2007. április 13., 1. oldal. (Nyomtatott változat)
Magyar Krónika online - 2007. április 16.